EKSENEL KUVVET ETKİSİNDEKİ KORNİYERLERDE KAYNAK HESABI
Daha çok ağ makas tarzı kafes sistem düğüm noktalarında kullanılan birleşim şeklidir. Bu tip birleşimlerde düğüm noktasındaki levhalara bağlanan çubuklarda sadece eksenel kuvvet meydana gelir. İlave kesit tesirleri oluşturmamak için yapılan kaynak boylarına hesaplamalarda dikkat edilmelidir. Yapı çelik sınıfı ve yükleme çeşidi seçimi yapıldıktan sonra birleşime gelen çekme veya basınç kuvveti değeri ton cinsinden tanımlanır. Sonrasında birleşimde kullanılacak kaynak kalınlığı cm cinsinden programa girilir. Unutulmaması gereken bir husus ondalıklı sayılar yazılırken virgül kullanılmalıdır. Birleşim elemanı tek veya çift olarak programda hesaplama yapılabilir. Düğüm noktasında kullanılacak birleşim elemanı olarak kullanılacak köşebent seçildikten sonra birleşim levhasına ait kalınlık ve yükseklik değeri programa girilmelidir. Bu sayede düğüm noktasındaki birleşim levhasına ait kesit alanı hesaplanabilmektedir. Birleşim levhasına ait kesit alanın hesaplanması ile levhada gerilme tahkiki yapılabilmektedir. Kaynak kalınlığı ve kaynak boyuna ait sınır değerler TS648’e göre program tarafından hesap edilmektedir. Seçilen kaynak kalınlığı ve hesaplanan kaynak boyunun bu sınır değerler aralığında olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır. Birleşim düğüm noktasındaki köşebent ile levha arasında hesaplanan kaynak kalınlığı ve boyuna göre kaynak gerilme tahkiki yapılmaktadır. Aynı zamanda bireşim levhasında oluşan gerilme değerinin malzemenin emniyet gerilme değerinden küçük olup olmadığı sonuçlarda görülmektedir. Birleşimde oluşan gerilme değerleri, malzemenin emniyetli taşıma değerinden küçükse programdaki ilgili sonuç bilgisi arka planı yeşil, kaynak veya levha kesit alanı yetersiz ise sonuç arka planı kırmızı renk görünmektedir.