KESME VE EĞİLME ETKİSİNDEKİ BİRLEŞİMLERDE EK HESAPLARI

Hesaplama I

Hesaplama II

Hesaplama III

...