EKSENEL BASINÇ KUVVETİ ETKİSİNDE GERİLME HESAPLARI

Hesaplama I

Hesaplama II

Hesaplama III

Hesaplama IV