KESME VE EĞİLME ETKİSİNDEKİ I KESİTLİ ELEMANLARDA EK HESABI
I kesitli birleşimlerin moment aktaran eklerinde başlık ve gövdedeki levhalar atalet momentleri oranında birleşime gelen eğilme momenti etkisini, kesme kuvveti etkisinin tamamını ise gövde ekinde kullanılan levhalar karşılar. Yapı çelik sınıfı ve yükleme çeşidi seçilerek kaynak hesaplamalarında kullanılacak olan emniyet gerilmesi belirlenir. Eğilme etkisindeki dolu gövdeli kirişlerin eklerinde tam olarak ekin yapılacağı yerdeki eğilme momenti ve kesme kuvveti değeri programa girilir. Ek yapılacak I kesitli profil çeşidi ve ebadı ilgili açılır listeden seçilir. Seçilen profile ait kesit bilgileri program ekranında görülmektedir. Buna göre t seçilen profile ait başlık kalınlığı, b seçilen profilin başlık genişliği, s seçilen profile ait gövde kalınlığı, h seçilen profil yüksekliğidir. Başlıklarda kullanılan ek levhaları birleşim kesitine gelen eğilme momenti değerinin büyük bir kısmını karşılar. Bu yüzden başlıkta kullanılan ek levhası kesit alanı profil başlık kesit alanından büyük olmalıdır. Gövdede ise ek ve profil gövde kalınlığı birbirine yakın değerler seçilmelidir. Birleşime gelen eğilme momentinin başlık ve gövdeye dağıtılması başlık ve gövdede kullanılan ek levhalarının ataletleri oranında yapılarak program ekranında görüntülenir. Birleşime gelen moment değeri eğer kesitin taşıyabileceği maksimum moment değerinin yarısından daha küçükse hesaplamalarda birleşime gelen moment değeri yerine profil kesitinin taşıyabileceği maksimum momentin yarısı tasarım momenti olarak kullanılır. Başlık ve gövde levhalarına ait geometrik bilgiler kullanıcı tarafından programa girilir. Birleşimin birbirinden ayrı her iki tarafına uzanan levhaların, sadece tek tarafındaki boyları kaynak hesaplamaları için programa girilmelidir. Örnek olarak üst başlıktaki birleşim levhası boyu 80 cm ise bunun 40 cm’si birleşim profilinin bir tarafına diğer 40 cm’si ise birleşim yapılan noktanın diğer tarafına uzanıyor demektir. Hesaplamalarda kullanıcı tek tarafta kullanılan boya ait bilgiyi kullanmalıdır.Aynı şekilde gövde levhası toplam genişliği 20 cm ise programa bunun yarı değeri olan 10 cm girilmelidir. Bu tür birleşimlerde başlıktaki kaynaklar çubuk eksenine paralel, gövdedeki kaynaklar ise çubuk eksenine dik yöndeki ek levhası kenarlarına yapılmalıdır. Kaynak kalınlığı programa girilir. Daha önceden girilen levha ebatlarından kaynak yapılacak eksene göre kaynak boyları alınarak gerilme hesapları başlıkta ve gövdede ayrı ayrı yapılır. Gerilmenin sınır değeri aşmaması halinde ilgili kutucuk yeşil renk alır. Kırmızı olması halinde kaynak kalınlığı veya kaynak çekilen levha boyu değiştirilir.