YAPMA KESİTLERİN TASARIMI VE HESABI
Kesit dizayn programında 10 adet farklı dikdörtgen çizilebilir. Dikdörtgenler bir araya getirilerek farklı kesitler oluşturulabilir. Kesit tasarım programını kullanarak hiç olmayan bir kesit tasarlayabilir veya mevcut kesitleri güçlendirmek için kullanabiliriz. Programın çizim penceresinin sol üst köşesi 0,0 koordinatıdır. Çizim yaparken X1 ve Y1 dikdörtgenin sol üst köşe koordinatlarıdır. X2 ve Y2 ise dikdörtgenin sağ alt köşe koordinatlarıdır. Bu sayede X2-x1 dikdörtgenin x koordinatındaki uzunluğunu, Y2-Y1 ise dikdörtgenin y koordinatındaki uzunluğunu verir. Çizim penceresinin herhangi bir yerinde çizim oluşturulabilir. Önemli olan ilk girilen koordinatlara göre diğer çizimleri doğru yerleştirebilmektir. Programda kesite ait koordinatlar girildikten sonra çiz butonuna basılarak önce kesit çizdirilir. Daha sonra hesapla butonuna basarak kesite ait mukavemet bilgilerini görülebilir. Gerilme hesabı veya aşık hesabı programına bu sonuçlar aktarılarak çizilen kesit için gerekli gerilme tahkikleri yapılabilir.