KAYNAKLI BİRLEŞİMLERİN TASARIMI VE HESABI
Kaynak ve bulon tasarım hesabı programları her türlü birleşimin hesabını yapmada sınırlarları zorlayacak birer programdır. Kullanıcı kendine ait yaptığı birçok tasarımın hesabını bu modüller sayesinde yapabilir. Kaynak dizayn programında bilgi girişi aynı kesit dizayn programındaki gibidir. Dikkat edilecek husus kaynatılacak profil veya levha kesitine ait bilgiler programa girilmelidir. Asıl olan kaynağın içten içe mesafeleri program bilgi girişinde kullanılır. Kaynak kalınlığını tanımladığımızda, program girdiğimiz kesitin etrafını o kaynak kalınlığında sarar. Çizim yaparken X1 ve Y1 dikdörtgenin sol üst köşe koordinatlarıdır. X2 ve Y2 ise dikdörtgenin sağ alt köşe koordinatlarıdır. Bu sayede X2-X1 dikdörtgenin x koordinatındaki uzunluğunu, Y2-Y1 ise dikdörtgenin y koordinatındaki uzunluğunu verir. Çizim penceresinin herhangi bir yerinde çizim oluşturulabilir. Önemli olan ilk girilen koordinatlara göre diğer çizimleri doğru yerleştirebilmektir. Çizim penceresinin sol üst kısmı 0,0 koordinatlarıdır. Çizim penceresi 1m x 1m ebadındadır. Çizim bu pencereye sığmıyorsa hesap da girilen koordinatlar geçerli olduğundan sonuç değerimizde bir yanlışlık olmaz. Çizim penceresi tasarımımızın doğru girilip girilmediğini kontrol etmemize yarar. Çizimde görülen siyah çerçevenin ortası kullanılan 10 mm levhayı temsil etmektedir. Siyah çizgiler ise kaynağın kendisidir.