BULONLU BİRLEŞİMLERİM TASARIM VE HESABI
Bulon tasarım programına bilgi girişi için öncelikli olarak kesit etkilerinin bulon gövdesine paralel mi yoksa dik mi olduğuna karar vermemiz gerekmektedir. Yani bulon ezilme ve kayma gerilmesine göre mi yoksa çekme ve kayma gerilmesine göre mi dizayn edilecektir. Buna göre hesap esasları ve emniyet gerilmeleri değişmektedir. Kesit etkilerinin bulon gövdesine paralel olması durumunda, kesit etkileri yönüne dik koordinatta kaç sıra bulon varsa programa girilmelidir. Diğer bir dikkat edilecek husus kesit etkileri ve bulon ağırlık merkezinin çakışıp çakışmaması durumudur. Çakışmaması halinde kesit etkilerinin etkime noktasının koordinatlarını programa kullanıcı tarafından tanımlanmalıdır. Bunun için kesit dizayn programından yararlanılabilir. Toplam 20 adede kadar bulon hesabı yapılabilmektedir. Program her bir x ve y koordinatının kesişimine çizim penceresinde bulonu temsil eden bir nokta koyar. Sıralama önemli değildir. Koordinatlardaki numaralandırma ve sonuçlardaki numaralandırma birbirini tutar ve o bulon üzerine gelen kuvvetlere ait bilgi edinmemizi sağlar. Koordinatlar girildikten sonra çiz butonu ile ekrana bulonlar çizdirilir. Daha sonrasında hesapla butonuna basarak seçilen bulon çeşidine göre hesaplanan bulon çapı ve kullanılabilecek minimum levha kalınlığını, sonuç değer olarak ekranda görebiliriz. Böylece tasarım hesapları programlarının kullanımının nasıl olduğunun yanında bir yapının güçlendirilmesinin de ele alınması bu üç programın ne kadar genel amaca hitap ettiği ve ne kadar kullanışlı olduğunu gözler önüne sermiştir. Mukavemet bilgisi iyi düzeyde olan bir kullanıcı çelik hesaplamaları için diğer modülleri kullanmadan doğru bir bilgi girişi ile tüm ihtiyaçlarını bu programlar vasıtası ile yapabilir.