EKSENEL KUVVET ETKİSİNDEKİ KORNİYERLERDE ALT BAŞLIK EK HESABI
Kafes sistem ağ makasların alt başlıklarında kullanılan bir ek biçimidir. Çekme çubuklarının eklerinde sadece eksenel kuvvet etkisi vardır. Çift korniyerin arasına ve alt başlığına levha konarak ekleme yapılır. Öncelikle ek yapılacak kesite ait yapı çelik sınıfı ve yükleme çeşidi seçilir. Böylece hesaplamalarda kullanılacak olan kaynak emniyet gerilmesi belirlenmiş olur. Çekme çubuğuna gelen eksenel kuvvet değeri programa girilir. Açılır listeden ek yapılacak korniyerin ebadı seçilir. Seçilen tek bir korniyere ait kesit alanı ve ağırlık merkezi ekseni bilgisi ekranda görüntülenir. Başlık ve gövde levhalarının yerleri ve bu levhalara ait bilgiler programa ait ekrandaki şekilde görülebilmektedir. Buna göre birleşim yapılacak olan korniyerin ebadını göz önünde bulundurarak seçilecek levha ebatlarına dikkat edilmelidir. Başlık levhasının kalınlığı ve genişliği, gövde levhasının kalınlığı ve yüksekliği programa girilir. Ek levhalarının kesit alanının hesaplanmasında bu değerler kullanılır. Birleşimde kullanılacak olan kaynak kalınlığı değeri programa girilir. Kaynak kalınlığından yola çıkarak program gerekli kaynak boyunu hesaplar ve buna göre birleşimde kullanılması gereken levha boyu ortaya çıkar. Kaynak kalınlığı TS3357 ye göre asgari 3 mm azami olarak birleşim kesitindeki levha veya profillere ait en ince kalınlığının 0.7 katıdır. Ek yapılan birleşimde kullanılacak korniyerlerin kesit alanı ek levhalarının kesit alanından küçük olmalıdır. Aynı zamanda ek levhalarının ağırlık merkezi ile birleşim yapılacak korniyerlerin ağırlık merkezi arasında 5 mm ‘den fazla fark olmamalıdır. Fark olması durumunda hesaplamalarda göz önüne alınmamış kesit tesirleri meydana gelmiş olur. Bu yüzden levha ebatlarını değiştirerek en uygun değer elde edilmelidir. Ağırlık merkezi ve birleşimdeki kesit alanlarına ait şartların sağlanması halinde seçilen kaynak kalınlığına göre kullanılması gerekli levha boyları hesaplanır. Başlık levhası ve gövde levhasına ait sonuçlar ayrı ayrı program ekranında görüntülenmektedir.