EKSENEL KUVVET ETKİSİNDEKİ I KESİTLİ ELEMANLARDA EK HESABI
Eksenel kuvvet altındaki bu tür birleşimlerde ek levhaları simetrik olarak yerleştirilir. Profilin üst ve alt başlığında bulunan ek levhalarına başlık levhaları, profil gövdesinin her iki tarafında bulunan ek levhalarına da gövde levhaları adı verilir. Hesaplamalarda göz önüne alınmayan kesit tesirlerinin oluşmaması için levhaların başlıklarda ve gövdede simetrik yerleştirilmesi gerekmektedir. Yapı çelik sınıfı ve yükleme çeşidi seçilerek kaynak hesaplamalarında kullanılacak olan emniyet gerilmesi belirlenir. Çekme çubukların eklerinde çubuk eksenine paralel normal kuvvet değeri programa girilir. Başlık ve gövdedeki ek levhalarına gelen eksenel kuvvet değeri, ek levhaların her birine ait en kesit alanlarının toplam en kesit alanına oranına göre dağıtılır. Ek yapılacak I kesitli profil çeşidi ve ebadı ilgili açılır listeden seçilir. Seçilen profile ait kesit bilgileri program ekranında görülmektedir. Buna göre t seçilen profile ait başlık kalınlığı, b seçilen profilin başlık genişliği, s seçilen profile ait gövde kalınlığı, h seçilen profil yüksekliğidir. Çekme çubuklarının ek hesaplamalarının genelinde olduğu gibi kullanılan ek levhalarının kesit alanları toplamı seçilen profil kesit alanından büyük olmalıdır. Kaynak kalınlığı TS3357 ye göre asgari 3 mm, azami olarak ise birleşim kesitindeki profil ve levhalardan ince olanının 0.7 katıdır. Ek yerinde birleşim yapılırken başlıklarda ve gövdede levhaların profile kaynaklanması çubuk eksenine paralel yönde yapılmaktadır. Kaynak boyları hesaplanırken bu durum göz önünde bulundurularak hesaplama yapılmaktadır. Gerekli kaynak boylarına göre hesaplanacak olan levha ebatları haricindeki diğer levha ebatları programa kullanıcı tarafından girilmelidir. Hesaplanan kaynak boyları birleşim profilinin tek bir tarafında bulunan gerekli kaynak boyudur. Bu durumda kullanılması gerekli levha boyutunun birleştirilecek profillerin her iki tarafını da kapsaması gerektiğinden hesaplanan kaynak boyunun en az iki katı levha boyu olarak sonuçlarda verilmiştir. Kaynak emniyet gerilmeleri de göz önüne alınarak hesaplanan kaynak boylarına göre başlık ve gövdede kullanılması gerekli toplam levha uzunluğu program ekranında görüntülenir.