KOMPOZİT DÖŞEME HESABI
Yapı çelik sınıfı ve yükleme çeşidi seçilerek tahkiklerde kullanılacak olan emniyet gerilme değerleri belirlenir.