UZAY KAFES DÜĞÜM NOKTASI BİLEŞENLERİNİN HESABI
Küreler çubukların birleştiği düğüm noktalarıdır. Bir küreye gelen maksimum eksenel kuvvet etkisi altındaki boru profili seçilerek gerilme hesabı yapılır. Gerilme değerinin emniyet sınır değerin altında kalması ile hesaplanan boru profili taşıma gücü değerlerine göre civata ve küre ebatları düğüm noktası teşkilinde kullanılır. Çubuğun dayanabildiği maksimum eksenel kuvvete göre civata ve küre tayini yapılmış olur. Küreye bağlanan çubuklar çekme veya basınca çalışabilir, gerilme hesabında bu durum dikkate alınır. Boruya gelen eksenel kuvvet değeri programa girilir. Çubuğun basınca çalışması durumunda burkulma hesabı için boru uzunluğu değeri yazılır. Açılır listeden seçilen boru ebadına göre gerilme hesabı yapılır. Yapı çelik sınıfı ve yükleme çeşidi seçilir. Seçilen boru çapının taşıma gücü kapasitesinden yola çıkarak program hesaplamalar yapar. Boru taşıma kapasitesine uygun bulon ve küre çapı belirler.