EĞİLME VE EKSENEL YÜK ETKİSİNDEKİ ELEMANLARDA GERİLME HESABI
Çubuklara gelen kesit tesirleri altında oluşan gerilme değerlerinin, çubukların emniyetle taşıyabileceği gerilme değerlerinden büyük olup olmadığının tahkikine yönelik hesaplar yapar. Çubuk üzerinde meydana gelen kesit tesirleri öncelikle seçilir. Seçilen kesit tesirlerine ait bilgi girişi için yazı kutucukları aktif hale gelir. Uygun birimlerdeki kesit tesirleri kutucuklara yazılır. Sadece eksenel kuvvet olması durumunda ve çubuk basınca çalışıyorsa gerilme hesabı için eğilme ekseninin seçimi ST1453 de tanımlanabilmektedir. Herhangi bir yönde eğilme momenti etkisi varsa eğilme ekseni boyu momentin etkidiği yöndeki değer olarak alınmaktadır. Her iki yönde de eğilme momenti etkiyorsa burkulmayı maksimum yapacak eğilme ekseni boyu ST1453 tarafından kullanılır. Çubuk üzerinde burkulma etkisi varsa basınç çubuğu hesabı yapılır. Bu durumda çubuk boyu ve mesnetlenme biçimi belirlenmelidir. Yapı çelik sınıfı ve yükleme çeşidine göre çubukların emniyetle taşıyabileceği gerilme değerleri değişkenlik göstermektedir. Yükleme çeşidi ve sınıfı seçildikten sonra gerilme hesabı yapılacak olan profil çeşidi ve ebatı belirlenir. Yapıların 3 boyutlu analizi sonrası çubuk elemanlarda oluşan eksenel kuvvet, Mx momenti, My momenti gibi kuvvet tesirleri altında gerilme hesabı yapar. Çubuk elemanın basınç çubuğu olmasına göre burkulma katsayısınıda hesaba katar. Eğer kafes sistem hesabı yapılıyorsa ve çubuk elemanda moment oluşmuyorsa basınç çubuklarında eğilme ekseni seçimi yapılabilmektedir. Bu sayede burkulma katsayısı eğilme eksenine göre hesaplanabilmektedir. Profil ceşitliliği yeter derecede program hafızasinda mevcuttur. Hiçbir tablo kullanmadan ST1453 ile hesaplarınızı pratik bir şekilde yapabilirsiniz.