AŞIK HESABI
Çatı veya asma kat döşeme kaplama sacı altında ızgara şeklinde bulunan ve yükleri mesnetlendikleri çatı makası veya kirişlere aktaran yapı elemanlarıdır. Yapı çelik sınıfı ve yükleme çeşidi seçilerek aşık teşkili basit kiriş veya sürekli kiriş olarak seçilir. Eğer çatı makası üzerinde aşıklar birbirine kaynakla bağlı ise açıklık tipi sürekli kiriş seçilir. Aşıklar birbirinden ayrı olarak çatı makasına bulonlu olarak teşkil edilirse açıklık tipi basit kiriş olarak hesap edilirler. Toplam aşık yükü hesaplanırken, aşık öz ağırlığı, kaplama sacı ve kar yükü toplamı kg/m2 cinsinden hesaplanmalıdır. Kar yükü için TS498 deki tablolardan faydalanılabilir. Her bir aşık arasındaki mesafe kaplama sacının taşıyıcılık değerine göre belirlenmelidir. Çatı eğimi sanayi yapılarında genelde 10 – 14 derece arasında değişmektedir. Aşık boyu iki çatı makası arasında kalan mesafedir. Aşığın mesnetlendiği toplam açıklığı ifade eder. Profil çeşitleri arasında sıcak hadde ürünleri olduğu gibi aynı zamanda soğuk hadde ürünleri de mevcuttur. İstenilen profil çeşidi ve ebadı seçilebilir. Standart olmayan geometriye sahip bir yapma profil kullanılmak isteniyorsa kesit tasarımı programında çizilip hesaplanan şekle göre oluşturulan kesitin mukavemet değerleri aşık hesabı programına gönderilebilir. Bu yapma profile ait mukavemet değerleri aşık hesabı programındaki dizayn profil sekmesi seçilerek kullanılabilir. Gergi çubuğu aşığın zayıf yöndeki eğilme ekseni boyunu kısaltarak çubuğun burkulmasını önler. Makas üzerindeki toplam aşık adedi çatı eğiminin her iki tarafındaki aşıkların toplam sayısıdır. Gergi çubuğu ise tek veya çift olarak tertip edilebilir. Gerilme ve sehim durumunun yetersiz olması durumunda profil ebadını büyütmeden gergi çubuğu sayesinde ekonomik olarak aşık teşkili yapılabilir. Sehim ve gerilme sonuçlarını etkileyen en büyük faktör açıklık tipidir. Aşıkların sürekli olarak teşkil edilmesi halinde daha ekonomik kesitler elde edilebilmektedir. ST1453 gergi çubuğu hesabı yaparak kullanılması gerekli gergi çubuğunun çapını belirlemektedir. Aynı zamanda sehim ve gerilme kontrolü yapmakta ve seçilen profilin yeterli olması halinde sonuç değerlere ait kutucuklar yeşil renk tersi durumda ise kırmızı renk almaktadır.