PETEK KİRİŞ HESABI
Dolu gövdeli kesitlerin özel bir kesimle ikiye ayrılıp, gövdede boşluk oluşturularak şaşırtmalı bir şekilde birleştirilmesi ile oluşturulan kesitlere denir. Kesilen profilin birleştirme esnasında yüksekliğinin arttırılması ile ataleti artmakta dolayısıyla taşıma gücünde önemli artışlar meydana gelmektedir. Çubuk üzerine gelen kesit tesirlerine göre seçilen kutucuklar sonrasında ilgili bilgi girişi için gerekli olan kısımlar aktif hale gelir. Eğilme ekseni sadece eksenel kuvvet etkisinde çubuk basınca çalışıyorsa burkulma hesabı için seçilebilir. Farklı durumlarda eğilme momenti doğrultusundaki eğilme ekseni boyu kullanılır. Eğer eğilme momenti hem x hem de y ekseninde çubuğa etkiyorsa eğilme ekseni boyu çubuğun narinliğini büyük çıkaracak olan değer olarak program tarafından seçilir. Çubuk üzerindeki kesit tesirleri programa girildikten sonra petek kiriş yapılacak dolu gövdeli kiriş çeşidi ve ebadı açılır listeden ara levhalı veya ara levhasız olarak seçilebilir. Çelik sınıfı ve yükleme çeşidinin seçilmesi ile hesapla butonuna tıkladığımızda, seçilen profilin petek kirişe çevrilmesi ile oluşturulan yeni profile ait geometrik bilgiler ekrana gelir. Ara levhalı ve ara levhasız olarak teşkil edilebilirler. Ara levha olması veya olmaması durumundaki petek kiriş geometrisi ve imalat bilgileri hesaplama sonrasında ilgili ekrandan alınabilmektedir. Seçilen çelik sınıfına göre emniyetle taşıyabileceği gerilme değerinden, çubuktaki gerilme değeri daha küçükse ilgili kutucuk yeşil renk alır. Kesitteki gerilme değerinin yetersiz olması durumunda ise kutucuk kırmızı renk alır. Bu durumda seçilen profile ait kesit ebatları arttırılarak kontrole devam edilir.