DÜŞEY KUVVET AKTARAN MAFSALLI KOLON AYAKLARI HESABI
Kolondan gelen eksenel basınç kuvvetini temel betonuna aktaran birleşim türüdür. Birleşimin dönme serbestlik derecesinin sınırlanmasına göre mafsallıdan ankastreye doğru birleşim isimlendirilir. Yapı çelik sınıfı ve yükleme çeşidi seçilerek birleşim tahkikinde kullanılacak olan levha ve kaynaklara ait emniyet sınır gerilmeleri belirlenir. İlk olarak kolona gelen eksenel basınç kuvveti değeri programa girilir. Sonrasında taban levhası en ve boy bilgileri kullanıcı tarafından kolon profilini içine alacak şekilde belirlenir. A ve B ile ifade edilen kenar uzunluklarının yeri programa ait ekrandaki şekilde gösterilmiştir. Temelde kullanılan beton sınıfı seçilerek kolondan gelen eksenel yük değerinin beton basınç gerilmesi tarafından emniyetle karşılanıp karşılanmaması durumu kontrol edilir. Seçilen taban levhası alanına göre yapılan hesaplamalar sonucunda taban levhası kalınlığı belirlenir. Seçilen kolon profili NPI300 olması durumunda programa girilecek bilgiler ilgili profil tablosundan alınarak kullanılır. Kolon profili ebatları, taban levhasının kalınlığının belirlenmesinde, taban levhasındaki gerilme kontrolünde ve kolon profilini taban levhasına bağlayan kaynak tahkikinde kullanılır. Taban levhasının kolon başlığından sonra kalan konsol kısmı (c mesafesi) taban levhası kalınlığı hesabında kullanılmasının yanı sıra levhaya gelen eğilme momenti değeri hesabında da kullanılır. Levha kesitinin mukavemet momentinin hesaplanması ile levhadaki gerilmenin tahkiki yapılır. Kolon profilini taban levhasına bağlayan kaynak kalınlığı kullanıcı tarafından programa girilir. Kaynak boyu ve kesiti hesap ekranındaki çizimde mevcuttur. Şekildeki çizimden faydalanarak kaynak alanı hesap edilir. Kolona gelen eksenel kuvvetin kaynak alanına bölünmesi ile kaynakta oluşan gerilme değeri bulunur. Yapı çelik sınıfı ve yükleme çeşidine göre belirlenen kaynağın emniyet gerilmesinden küçük olması durumunda ilgili ekran yeşil renk alır. Hesaplanan emniyet gerilmesi kaynağın emniyet gerilmesinden büyüse ilgili kutucuk kırmızı renk alır. Bu durumda kaynak kalınlığı arttırılabilir.