ANKASTRE KOLON AYAKLARI HESABI
Bu tür kolon ayakları eksenel kuvvet, yatay kuvvet ve moment gibi kesit etkilerini temele aktarırlar. Burada kolon ebatları ve guse levhası özellikleri açılır listeden hazır olarak verilebilirdi fakat bu şekilde programdan daha genel olarak faydalanılabileceği düşünülerek bilgi girişi bu şekilde düzenlenmiştir. Bu program sayesinde temel taban levhası kalınlığı belirlenerek, birleşimdeki toplam bulon adedi, kolonu taban levhasına bağlayan kaynak dikişlerinin kalınlığı, guse levhasını kolon profiline bağlayan kaynak dikişlerinin kalınlığı, guse levhasının uç kesitindeki gerilmeler ve yatay kuvveti betona aktaracak olan taban levhası altındaki kamada gerilme tahkikleri yapılır. Bilgi girişindeki parametreler için ekrana gelen şekilden yararlanılabilir. Ankraj bulon adedi birleşimin tümünde kullanılacak olan bulon adedidir. Yapı çelik sınıfı ve yükleme çeşidi seçilerek hesaplamalarda kullanılacak emniyet gerilmeleri belirlenir. Ekrandaki formda çelik yapı elemanları ve kaynaklara ait emniyet gerilmeleri görülebilir. “S” kolondan temele aktarılan eksenel yük değeridir. “M” kolon ile taban levhası birleşim kesitine etkiyen moment değeridir. “H” ise kolona gelen yatay yük değerini ifade etmektedir. “A” profil gövdesine paralel taban levhası boyutu, “B” Profil başlığına paralel taban levhası boyutudur. Açılır listeden beton sınıfı seçilerek önceden belirlenen taban levhası boyutlarına göre temele aktarılan beton basınç gerilmesinin yeterli olup olmadığı tahkik edilir. Ekrandaki formda bulunan şekilden de görüleceği üzere ilk sıradaki ankraj bulonunun taban levhasının A kenarına dik uzaklığı programa girilir. Bu değer sayesinde ankraj bulonlarında oluşan “D” basınç ve “Z” çekme kuvveti hesaplanarak ekranda görüntülenir. Sonrasında açılır listeden ankraj bulon çapı belirlenerek, birleşimde kullanılacak toplam bulon sayısı programa girilir. Yapılan hesaplamalar sonucu kolondan taban levhasına aktarılacak moment değerine göre program taban levhası kalınlığını hesaplar. Kolon profili formdaki şekilden görüldüğü üzere “I” kesitlidir. Buna göre hazır tablolardan kolon ebatları ile ilgili bilgiler alınarak programa girilebilir. Kolon ve guse levhalarının ebatları ile bilgiler levha ile kaynaklarla ilgili gerilme tahkiklerinde kullanılmaktadır. Ankraj bulonlarındaki çekme ve basınç kuvvetlerinin oluşturduğu moment etkisinden dolayı guse levhalarının uç kesitinde gerilme kontrolü yapılır. Hesaplanan gerilme değeri emniyet sınır gerilmesinden küçük olması halinde ekrandaki sonuç değere ait kutucuk yeşil renk alır. Bu durumda kesit yeterlidir. Sonuç değerin kırmızı renk alması durumunda kesitin yetersiz olduğu anlaşılır. Ekrandaki form üzerinde bulunan şekilden de görüleceği üzere guse levhasını kolon profilinin başlığına bağlayan kaynaklara ait kalınlık bilgisi programa girilir. Guse levhasının yüksekliği aynı zamanda kaynak boyudur. Kaynak alanının hesaplanması ile birleşimde gerilme tahkiki yapılır. Kolon profili üst ve alt başlığına dik guse levhalarını ve kolon gövdesini taban levhasına bağlayan kaynak kalınlığı programa tanımlanarak, birleşimlerde gerilme tahkiki yapılır. Kolona gelen yatay kuvvetleri temele aktaracak “I” kesitli kama profili yüksekliği milimetre cinsinden, seçilen profile ait mukavemet momenti ve profilin başlık genişliği ilgili tablolardan alınarak programa girilir. (t’) olarak ifade edilen mesafe yine ekrandaki formda bulunan şekilde görüldüğü üzere taban levhası ile temel betonu arasındaki mesafedir. Öncelikle kama profilinin betona aktaracağı basınç gerilmesinin emniyetli tarafta kalıp kalmaması araştırılarak sonrasında profil kesitinde gerilme tahkiki yapılır.