BULONLU BİRLEŞİMLERDE DAYANIM HESAPLARI VI
  • ../
  • ../
  • ../  • ../
  • ../
Bilgi girişi bölümünde bulunan sekmeler yardımı ile problem hakkındaki bilgiler tanımlanır. Dayanım ve yöntem sekmesinden; malzeme dayanımı, tasarım kontrolü ve yükünün hesaplanacağı yöntem seçilir. Seçilen yönteme göre yükler ayrı ayrı girilerek farklı kombinasyonlar oluşturulabilir veya manuel olarak tanımlanabilir. Manuel tanımlama için ilgili kutucuk işaretlendiğinde statik analiz programlarında hesaplanan, en olumsuz kombinasyonlardan elde edilen kesit tesiri değeri aktif kutucuğa yazılabilir. Kesme etkisindeki birleşimin bulon özellikleri sekmesinden; bulon dayanımı ve sınıfı, bulon çapı, birleşimde sürtünme etkisinin olup olmadığı, diş açılmış bulon gövdesinin kayma düzleminde olup olmadığı ve delik tipi belirtilmelidir. Program seçilen bulon çapına göre delik ebatlarını ve deliklerin merkezleri arasında temin edilmesi gereken minimum aralığı yönetmelikte verilen kaidelere göre hesaplar ve görüntüler.

Hesap adımları bölümünde öncelikle ekrandaki probleme ait varsa ilave bilgi girişleri tanımlanmalıdır. Bulon aralığı tanımlanırken, bilgi girişi ekranındaki bulon özellikleri sekmesinde yer alan bulonlar arası olması gerekli minimum mesafeler dikkate alınmalıdır. Birleşime gelen kesme kuvveti köşebent ve NPU profilleri arasında paylaşılır. Paylaşımı sağlayan NPU başlığı-köşebent birleşimindeki bulonlarda taşıma gücü hesabı ayrıca yapılır. Programda kesme etkisinde bulon dayanımı ve en ince levha kalınlığına göre ise ezilme dayanımı hesaplanır. Daha sonra mevcut minimum karakteristik dayanım esas alınarak yük ve dayanım katsayıları yöntemine göre tasarım dayanımı ve güvenlik katsayıları yöntemine göre ise güvenli dayanım hesabı yapılmaktadır. YDKT VE GKT yöntemine göre hesap ayrı ayrı yapılmaktadır. Bilgi girişi bölümü dayanım ve yöntem sekmesinde seçili olan tasarım kontrolüne göre hesaplama yöntemi değiştirilebilir.

Sonuç ekranında seçilen hesaplama yöntemine göre katsayılarla çarpılarak azaltılan mevcut birleşimdeki minimum dayanım bilgisi görüntülenmektedir. Birde dış yüklerin etkisi ile hesaplanan ve kombinasyonlarla arttırılan talep edilen dayanım bilgisi mevcuttur. Kesme kuvveti hesabı sonucu köşbent gövdesindeki bulonların dayanımı ile NPU gövdesindeki bulonların dayanımı ayrı ayrı hesaplanır. Düşük dayanımlı olan kısımdan elde edilen taşıma gücü değeri sonuç ekranında görüntülenir. Kesme kuvveti paylaşımının sağlandığı NPU başlık-köşebent birleşiminin dayanım kontrolü ise hesap ekranından kontrol edilmelidir. Talep edilen dayanımın, mevcut dayanıma oranı 1'den küçük olması halinde kesme kuvveti etkisindeki dayanım güvenli aksi takdirde birleşim dayanımı yetersiz olarak değerlendirilir.