ÇEKME KUVVETİ ETKİSİNDE DAYANIM HESAPLARI I
  • ../
  • ../
  • ../
  • ../
  • ../  • ../
  • ../
Bilgi girişi bölümünde bulunan sekmeler yardımı ile problem hakkındaki bilgiler tanımlanır. Dayanım ve yöntem sekmesinden; malzeme dayanımı, tasarım kontrolü ve yükünün hesaplanacağı yöntem seçilir. Seçilen yönteme göre yükler ayrı ayrı girilerek farklı kombinasyonlar oluşturulabilir veya manuel olarak tanımlanabilir. Manuel tanımlama için ilgili kutucuk işaretlendiğinde bilgisayar programlarında hesaplanan, en olumsuz kombinasyonlardan elde edilen kesit tesiri değeri aktif kutucuğa yazılabilir. Eğer çekme etkisindeki birleşim bulonlu ise, bulon özellikleri sekmesinden; bulon dayanımı ve sınıfı, bulon çapı ve delik çapı belirtilmelidir. Çekme kuvveti etkisindeki hesaplarda kayıplı enkesit alanı ve net kayıplı enkesit alanını hesaplamak için bu bilgilere ihtiyaç bulunmaktadır. Gerilme düzensizliği sekmesinde herhangi bir bilgi girişi yapılmamaktadır. Sadece ilgili problemle alakalı gerilme düzensizliği katsayısı hesabına ait yönetmelik koşulları görüntülenmektedir. Programda ondalıklı bilgiler virgül kullanılarak tanımlanmalıdır. Program bilgi girişinde sadece gerekli olan sekmeler aktif edilmektedir.

Hesap adımları bölümünde öncelikle ekrandaki probleme ait varsa ilave bilgi girişleri tanımlanmalıdır. Bulon aralığı tanımlanırken, bilgi girişi ekranındaki bulon özellikleri sekmesinde yer alan bulonlar arası olması gerekli minimum mesafeler dikkate alınmalıdır. Çekme dayanımı kontrolünün yapıldığı levha üstteki kırmızı levhadır. Dolayısıyla mavi renkli levha kalınlığı en az üstteki kırmızı levhaya eşit veya daha büyük olmalıdır. Öncelikle programda çekme kuvveti etkisinde tasarıma esas karakteristik dayanım hesapları yapılmaktadır. Daha sonra ise yük ve dayanım katsayıları yöntemine göre tasarım dayanımı ve güvenlik katsayıları yöntemine göre ise güvenli dayanım hesabı yapılmaktadır. YDKT VE GKT yöntemine göre hesap ayrı ayrı yapılmaktadır. Bilgi girişi bölümü dayanım ve yöntem sekmesinde seçili olan tasarım kontrolüne göre hesaplama yöntemi değiştirilebilir.

Sonuç ekranında seçilen hesaplama yöntemine göre katsayılarla çarpılarak azaltılan mevcut birleşimdeki minimum dayanım bilgisi görüntülenmektedir. Birde dış yüklerin etkisi ile hesaplanan ve kombinasyonlarla arttırılan talep edilen dayanım bilgisi mevcuttur. Talep edilen dayanımın, mevcut dayanıma oranı 1'den küçük olması halinde çekme kuvveti etkisinde dayanım güvenli aksi takdirde birleşim dayanımı yetersiz olarak değerlendirilir.