ÇEKME KUVVETİ ETKİSİNDE DAYANIM HESAPLARI VI
  • ../
  • ../
  • ../
  • ../
  • ../  • ../
  • ../
Bilgi girişi bölümünde bulunan sekmeler yardımı ile problem hakkındaki bilgiler tanımlanır. Dayanım ve yöntem sekmesinden; malzeme dayanımı, tasarım kontrolü ve yükünün hesaplanacağı yöntem seçilir. Seçilen yönteme göre yükler ayrı ayrı girilerek farklı kombinasyonlar oluşturulabilir veya manuel olarak tanımlanabilir. Manuel tanımlama için ilgili kutucuk işaretlendiğinde bilgisayar programlarında hesaplanan, en olumsuz kombinasyonlardan elde edilen kesit tesiri değeri aktif kutucuğa yazılabilir. Eğer çekme etkisindeki birleşim kaynaklı ise, kaynak kalınlığı ve dayanımı hesaplarda her ne kadar kullanılmasa da bilgi amaçlı hesaplanabilir. Kaynak metali dayanımı çeliğin kopma dayanımından büyük olmalıdır. Çekme kuvveti etkisindeki kaynaklı birleşimlerde kayıpsız enkesit alanı, kayıplı enkesit alanına eşittir. Net kayıplı enkesit alanı ise gerilme düzensizliği katsayısına göre belirlenmektedir. Gerilme düzensizliği sekmesinde herhangi bir bilgi girişi yapılmamaktadır. Sadece ilgili problemle alakalı gerilme düzensizliği katsayısı hesabına ait yönetmelik koşulları görüntülenmektedir. Programda ondalıklı bilgiler virgül kullanılarak tanımlanmalıdır. Program bilgi girişinde sadece gerekli olan sekmeler aktif edilmektedir.

Hesap adımları bölümünde öncelikle ekrandaki probleme ait varsa ilave bilgi girişleri tanımlanmalıdır. Kaynak bilgileri tanımlanırken köşe kaynak için en ince levhaya göre yönetmeliğin öngördüğü kaynak kalınlığı aralığı görüntülenir. Kaynak kalınlığı ve dayanımı hesaplarda kullanılmaz. Bilgi amaçlı görüntülenebilir. Kaynaklı birleşim dayanımı için ayrıca hesap yine programdaki kaynaklı birleşimler ile ilgili bölüm yardımıyla yapılabilir. Çekme dayanımı kontrolü alttaki kırmızı renkli levhada yapılmaktadır. Dolayısıyla mavi renkli profil gövde kalınlığı en az alttaki levha kalınlığına eşit veya daha büyük olmalıdır. Boru enkesitli elemanların tasarım et kalınlığı yönetmeliğe göre karakteristik et kalınlığının 0.93 katına eşittir. Gerilme düzensizliği katsayısı minimum koşul dikkate alınarak hesaplanır. Blok kırılma sınır durumunda şekilde verilen olası göçme durumuna göre belirlenen enkesit göz önünde bulundurulur. Öncelikle programda çekme kuvveti etkisinde tasarıma esas karakteristik dayanım hesapları yapılmaktadır. Daha sonra ise yük ve dayanım katsayıları yöntemine göre tasarım dayanımı ve güvenlik katsayıları yöntemine göre ise güvenli dayanım hesabı yapılmaktadır. YDKT VE GKT yöntemine göre hesap ayrı ayrı yapılmaktadır. Bilgi girişi bölümü dayanım ve yöntem sekmesinde seçili olan tasarım kontrolüne göre hesaplama yöntemi değiştirilebilir.

Sonuç ekranında seçilen hesaplama yöntemine göre katsayılarla çarpılarak azaltılan mevcut birleşimdeki minimum dayanım bilgisi görüntülenmektedir. Birde dış yüklerin etkisi ile hesaplanan ve kombinasyonlarla arttırılan talep edilen dayanım bilgisi mevcuttur. Talep edilen dayanımın, mevcut dayanıma oranı 1'den küçük olması halinde çekme kuvveti etkisinde dayanım güvenli aksi takdirde birleşim dayanımı yetersiz olarak değerlendirilir.