KAYNAKLI BİRLEŞİMLERDE DAYANIM HESAPLARI I
  • ../
  • ../
  • ../  • ../
  • ../
Bilgi girişi bölümünde bulunan sekmeler yardımı ile problem hakkındaki bilgiler tanımlanır. Dayanım ve yöntem sekmesinden; malzeme dayanımı, tasarım kontrolü ve yükünün hesaplanacağı yöntem seçilir. Seçilen yönteme göre yükler ayrı ayrı girilerek farklı kombinasyonlar oluşturulabilir veya manuel olarak tanımlanabilir. Manuel tanımlama için ilgili kutucuk işaretlendiğinde bilgisayar programlarında hesaplanan, en olumsuz kombinasyonlardan elde edilen kesit tesiri değeri aktif kutucuğa yazılabilir. İkinci sekmede kaynak bilgileri tanımlanır. Kaynak metali daynımı esas metal çekme dayanımından büyük olmalıdır. Tam penetrasyonlu küt kaynaklarda kaynak kalınlığı en küçük levha kalınlığına eşittir.

Hesap adımları bölümünde öncelikle ekrandaki probleme ait varsa ilave bilgi girişleri tanımlanmalıdır. Tam penetrasyonlu küt kaynakta sadece esas metal üzerinde dayanım hesapları yapılır. Öncelikle programda çekme kuvveti etkisinde tasarıma esas karakteristik dayanım hesaplanır. Daha sonra ise yük ve dayanım katsayıları yöntemine göre tasarım dayanımı ve güvenlik katsayıları yöntemine göre ise güvenli dayanım hesabı yapılmaktadır. YDKT VE GKT yöntemine göre hesap ayrı ayrı yapılmaktadır. Bilgi girişi bölümü dayanım ve yöntem sekmesinde seçili olan tasarım kontrolüne göre hesaplama yöntemi değiştirilebilir.

Sonuç ekranında seçilen hesaplama yöntemine göre katsayılarla çarpılarak azaltılan mevcut birleşimdeki minimum dayanım bilgisi görüntülenmektedir. Birde dış yüklerin etkisi ile hesaplanan ve kombinasyonlarla arttırılan talep edilen dayanım bilgisi mevcuttur. Talep edilen dayanımın, mevcut dayanıma oranı 1'den küçük olması halinde çekme kuvveti etkisinde dayanım güvenli aksi takdirde birleşim dayanımı yetersiz olarak değerlendirilir.