KAYNAKLI BİRLEŞİMLERDE DAYANIM HESAPLARI VII
  • ../
  • ../
  • ../  • ../
  • ../
Bilgi girişi bölümünde bulunan sekmeler yardımı ile problem hakkındaki bilgiler tanımlanır. Dayanım ve yöntem sekmesinden; malzeme dayanımı, tasarım kontrolü ve yükünün hesaplanacağı yöntem seçilir. Seçilen yönteme göre yükler ayrı ayrı girilerek farklı kombinasyonlar oluşturulabilir veya manuel olarak tanımlanabilir. Manuel tanımlama için ilgili kutucuk işaretlendiğinde bilgisayar programlarında hesaplanan, en olumsuz kombinasyonlardan elde edilen kesit tesiri değeri aktif kutucuğa yazılabilir. İkinci sekmede kaynak bilgileri tanımlanır. Kaynak metali daynımı esas metal çekme dayanımından büyük olmalıdır. Köşe kaynaklarda kullanılabilecek kaynak kalınlığı aralığı, birleşimdeki en küçük levha kalınlığına göre yönetmelikte verilen koşullar kapsamında program tarafından hesaplanır. Bu bilgiler yardımı ile kullanıcı kaynak kalınlığını kendisi tanımlar. Birleşimde kullanılacak profil program kütüphanesinden seçilebilir veya en kesit bilgileri kullanıcı tarafından programda tanımlanabilir.

Hesap adımları bölümünde öncelikle ekrandaki probleme ait varsa ilave bilgi girişleri tanımlanmalıdır. Seçilen kaynak kalınlığına göre etkili kaynak boyu kontrolü şartnameye göre program tarafından yapılır ve buna göre kaynak alanı hesaplanır. Kesme etkisindeki köşe kaynaklı birleşimlerde esas metal ve kaynak metali üzerinde dayanım hesapları yapılır. Öncelikle programda kesme kuvveti etkisinde tasarıma esas karakteristik dayanım hesaplanır. Daha sonra ise yük ve dayanım katsayıları yöntemine göre tasarım dayanımı ve güvenlik katsayıları yöntemine göre ise güvenli dayanım hesabı yapılmaktadır. YDKT VE GKT yöntemine göre hesap ayrı ayrı yapılmaktadır. Bilgi girişi bölümü dayanım ve yöntem sekmesinde seçili olan tasarım kontrolüne göre hesaplama yöntemi değiştirilebilir.

Sonuç ekranında seçilen hesaplama yöntemine göre katsayılarla çarpılarak azaltılan mevcut birleşimdeki minimum dayanım bilgisi görüntülenmektedir. Birde dış yüklerin etkisi ile hesaplanan ve kombinasyonlarla arttırılan talep edilen dayanım bilgisi mevcuttur. Talep edilen dayanımın, mevcut dayanıma oranı 1'den küçük olması halinde kesme kuvveti etkisinde dayanım güvenli aksi takdirde birleşim dayanımı yetersiz olarak değerlendirilir.