KAYNAKLI BİRLEŞİMLERDE DAYANIM HESAPLARI IX
  • ../
  • ../
  • ../  • ../
  • ../
Bilgi girişi bölümünde bulunan sekmeler yardımı ile problem hakkındaki bilgiler tanımlanır. Dayanım ve yöntem sekmesinden; malzeme dayanımı, tasarım kontrolü ve yükünün hesaplanacağı yöntem seçilir. Seçilen yönteme göre yükler ayrı ayrı girilerek farklı kombinasyonlar oluşturulabilir veya manuel olarak tanımlanabilir. Manuel tanımlama için ilgili kutucuk işaretlendiğinde statik analiz programlarında hesaplanan, en olumsuz kombinasyonlardan elde edilen kesit tesiri değeri aktif kutucuğa yazılabilir. İkinci sekmede kaynak bilgileri tanımlanır. Kaynak metali daynımı esas metal çekme dayanımından büyük olmalıdır. Köşe kaynaklarda kullanılabilecek kaynak kalınlığı aralığı, birleşimdeki en küçük levha kalınlığına göre yönetmelikte verilen koşullar kapsamında program tarafından hesaplanır. Bu bilgiler yardımı ile kullanıcı kaynak kalınlığını kendisi tanımlar.

Hesap adımları bölümünde öncelikle ekrandaki probleme ait varsa ilave bilgi girişleri tanımlanmalıdır. Seçilen kaynak kalınlığı ve kaynak grubuna göre kaynak geometrisi tanımlanarak, kaynağın ağırlık merkezi, mukavemet momenti ve alanı hesaplanır. Kesme etkisindeki dış merkez yüklenmiş köşe kaynaklı birleşimlerde kaynak metali üzerinde dayanım hesapları yapılır. Hesaplamalarda daha kesin hesap veren elastik yöntem kullanılmaktadır. Ekrandaki şekil temsilidir. Yapılan hesaplamalarda seçilen kaynak grubu geometrisi esas alınmaktadır. Kaynak bir dışmerkez yük etkisindeyken kesme ve çekme bileşenlerinin etkisinde olur. Öncelikle programda kesme ve çekme kuvveti etkisinde tasarıma esas yük yeniden hesaplanır. Daha sonra ise yük ve dayanım katsayıları yöntemine göre tasarım dayanımı ve güvenlik katsayıları yöntemine göre ise güvenli dayanım hesabı yapılmaktadır. YDKT VE GKT yöntemine göre hesap ayrı ayrı yapılmaktadır. Bilgi girişi bölümü dayanım ve yöntem sekmesinde seçili olan tasarım kontrolüne göre hesaplama yöntemi değiştirilebilir.

Sonuç ekranında seçilen hesaplama yöntemine göre katsayılarla çarpılarak azaltılan mevcut birleşimdeki minimum dayanım bilgisi görüntülenmektedir. Birde dış yüklerin etkisi ile hesaplanan ve kombinasyonlarla arttırılan talep edilen dayanım bilgisi mevcuttur. Bu bilgiyi program dış merkez yükleme etkisinde kaynakta oluşan kesme ve çekme kuvveti etkisine göre yeniden hesaplar. Talep edilen dayanımın, mevcut dayanıma oranı 1'den küçük olması halinde kesme ve çekme kuvveti etkisinde dayanım güvenli aksi takdirde birleşim dayanımı yetersiz olarak değerlendirilir.